Kerkdienst op CD

Elke zondag wordt in beide kerken de dienst opgenomen op een geluidsdrager.
Rouw- en trouwdiensten worden ook op deze manier vastgelegd.
Via de CD-service kunt u tegen een redelijke prijs kopieën bestellen van deze opnamen. De CD-service wordt verzorgd door H. Immerzeel, Zoomweg 14, T 454127,
E cd.cgk.nunspeet@kpnplanet.nl.