Diaconie

Eén van de taken van de diaken is het inzamelen van uw gaven. Met uw gaven steunen we diaconale doeleinden in binnen- en buitenland, noden in de gemeente, maar ook ouderenactiviteiten in onze gemeente. Daarnaast hebben wij onze verplichtingen aan Diaconaat en bijv. “Het Venster” en “De Voord”.

Onze taken binnen de gemeente omvatten het zoeken naar en coördineren van oplossingen voor maatschappelijke, financiële en sociale problemen. De diaconale hulpdienst is een voorbeeld voor tijdelijke hulp. Uw wijkdiaken legt ook diaconale huisbezoeken af, al of niet i.c.m. de wijkouderling.
De diaconie is vertegenwoordigd in diverse instellingen, zoals Hospice “De Regenboog”, St. ”Het Baken” (Seewende, De Voord en Klein Rhijnvis), Evangelisch Begeleidings Centrum, enz.

Bent u vanwege ziekte of andere omstandigheden tijdelijk niet in staat de diensten te bezoeken dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken voor bijv. kerkradio of vervoer naar de kerk.

Voelt u zich geroepen voor een diaconale taak? Hebt u problemen, waarvan u denkt dat wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met uw wijkdiaken. U kunt ook een bericht sturen naar de secretaris van de diaconie via diaconie@cgknunspeet.nl