Kerkbode

De kerkbode verschijnt doorgaans om de 2 weken. Kopij dient de vrijdag voor verschijningsdata voor 17:00 uur te worden in geleverd bij de redacteur. Twee maal per jaar wordt er een acceptgiro bijgevoegd voor de onkosten. Voor blinden en slechtziende gemeenteleden wordt de kerkbode ingesproken. Indien u belangstelling heeft voor een ingesproken versie kunt u zich melden bij uw wijkdiaken.

Flyers/posters
Uit praktische overwegingen is er voor gekozen om geen flyers/posters meer op te nemen in de kerkbode. Dit wil niet zeggen dat de activiteiten niet opgenomen kunnen worden in de kerkbode en dat hiervoor geen aandacht gevraagd kan worden, alleen de vorm waarin is anders. Wij willen alleen maar stimuleren dat activiteiten opgenomen worden in de kerkbode, alleen via een ingezonden stuk. Een ingezonden stuk in de kerkbode (en in overleg op de achterkant) en de flyers op de prikborden geeft aandacht aan jullie activiteiten.
We hebben niets tegen flyers maar het is voor de samensteller lastig en haast ondoenlijk om deze op een goede manier op te nemen in de kerkbode.

Kerkbode digitaal
Indien u, de kerkbode enkel digitaal (dus geen papieren versie meer) wilt ontvangen: stuur even een mailtje aan: kerkbode@cgknunspeet.nl
In de toekomst zal het waarschijnlijk ook mogelijk zijn om via de website de kerkbodes te openen (enkel voor leden).

Contactgegevens
Redactieadres:
Dhr. J. Lokhorst E redactie@cgknunspeet.nl

Samensteller/stencilwerk
Dhr. J. Foppen T 258130 E kerkbode@cgknunspeet.nl

Verspreidingscontact:
Mevr. A. Vlietstra T 252442