Kerkdiensten

Dienst live meemaken?
Dorpskerk

Klik hier voor audio (via kerkdienstgemist.nl – wordt geopend in MediaPlayer, of ander geïnstalleerde player)

Oenenburgkerk
Klik hier (via kerkdienstgemist.nl – wordt geopend in MediaPlayer, of ander geïnstalleerde player)


Maatregelen i.v.m. corona-virus
De kerkenraad heeft besloten geen gemeenteleden meer toe te laten tot de zondagse erediensten en de ambtelijke vertegenwoordiging tot het minimum te beperken (predikant, ouderling van dienst en één diaken).

De diensten worden gehouden om 10.00 uur en 17.00 uur in de Oenenburgkerk. D.V. komende zondag (29 maart 2020) zal ds. Schenau voorgaan in morgendienst en ds. Buijs in de middagdienst (een samenvatting van de preek vindt u via de nieuwspagina).
Dit is een zeer ingrijpend besluit, maar het is genomen in het vertrouwen dat het naar Gods wil is. We mogen dankbaar zijn dat er tegenwoordig middelen zijn waardoor de verkondiging van het Woord toch voortgang mag hebben en we bidden dat de Heere daar ook Zijn zegen aan wil verbinden.

Deze pagina zal regelmatig worden bijgewerkt. Daarnaast kunt u de nieuwsberichten ook lezen via deze nieuwspagina.