Beroepingswerk

Zoals u weet heeft de kerkenraad vorig jaar besloten om de tweede predikantsplaats in onze gemeente te heropenen. De stabilisatie van het ledental na de splitsing in 2016 maakt dit weer mogelijk. Daarvoor zijn we de Heere dankbaar.

Maar de raad ziet het ook als noodzakelijk. In onze gemeente ligt veel pastoraal werk. In dat licht is er zonder meer plaats voor twee fulltime predikanten. In de omstandigheden van de achterliggende jaren waren we blij en dankbaar met de hulp van de predikanten De Graaf en De Jong, maar de raad acht nu de tijd gekomen om een nieuwe stap te zetten. Als tweetal is aan de gemeente voorgesteld, in alfabetische volgorde, de predikanten P.W.J. van der Toorn en A. Voorwinden. In de vergadering van dinsdag 24 mei 2022 jl. is door de gemeente verkozen en beroepen ds. P.W.J. van der Toorn.

Ds. P.W.J. van der Toorn.

Ds. P.W.J. van der Toorn is 38 jaar. Hij is getrouwd. Zijn vrouw en hij hebben samen zes kinderen. Hij werd in 2012 predikant in Heerde en dient sinds 2016 de gemeente van Bunschoten.

Contactgegevens
Ds. P.W.J. van der Toorn
Bikkersweg 5
3752 WV Bunschoten
Tel.: 033-2000407
email: p.w.j.vandertoorn@cgkbunschoten.nl
 

Wij willen u vragen om uw gebed voor het beroepingswerk, dat de Heere ons hierin Zijn weg zal wijzen.

Zegen en groet van uw kerkenraad

Categorie: Nieuws