Beroepingswerk

Zoals u weet heeft de kerkenraad vorig jaar besloten om de tweede predikantsplaats in onze gemeente te heropenen. De stabilisatie van het ledental na de splitsing in 2016 maakt dit weer mogelijk. Daarvoor zijn we de Heere dankbaar.

Maar de raad ziet het ook als noodzakelijk. In onze gemeente ligt veel pastoraal werk. In dat licht is er zonder meer plaats voor twee fulltime predikanten. In de omstandigheden van de achterliggende jaren waren we blij en dankbaar met de hulp van de predikanten De Graaf en De Jong, maar de raad acht nu de tijd gekomen om een nieuwe stap te zetten. Als tweetal is aan de gemeente voorgesteld, in alfabetische volgorde, de predikanten P.W.J. van der Toorn en A. Voorwinden. In de vergadering van dinsdag 24 mei 2022 jl. is door de gemeente verkozen en beroepen ds. P.W.J. van der Toorn. Helaas voor onze gemeente heeft ds. van der Toorn voor het beroep moeten bedanken.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 6 juli gesproken over de voortgang van het beroepingswerk. Dit was net voor de zomerperiode met daarin de vakanties en dat is een periode waarin we dit even wilden laten rusten. Na de zomervakantie is het beroepingswerk weer opgepakt. In de vergadering van 12 oktober 2022 heeft de kerkenraad besloten om, nadat betreffende predikanten in onze gemeente zijn voorgegaan, de gemeente een tweetal predikanten voor te stellen. Namelijk ds. A.D. Fokkema uit Kerkwerve en ds. S. Griffioen uit Eemdijk. Op D.V. 30 november heeft de stemming plaatsgevonden.

Tijdens de gehouden stemmingsvergadering is door de gemeente verkozen ds. A.D. Fokkema en is het beroep op hem uitgebracht.

Ds. A.D. Fokkema is 36 jaar. Zijn eerste gemeente was Eemdijk, waar hij in 2012 bevestigd werd. Sinds 3 september 2016 dient hij de gemeente van het Zeeuwse Kerkwerve. Ds. Fokkema is getrouwd met Geertje, die werkzaam is voor het LCJ. Hij is momenteel o.a. curator van de Theologische Universiteit in Apeldoorn en maakt deel uit van een commissie van de synode die zich bezint op vragen rond huwelijk en echtscheiding. Ook is hij tweede secretaris van het deputaatschap Kerk en Israël. Ds. A.D. Fokkema heeft op 6 november in onze gemeente gepreekt, de morgendienst in de Dorpskerk en de middagdienst in de Oenenburgkerk.

Adresgegevens:
Kerkweg 1a
4321 AB Kerkwerve
T: 0111-450920
E: predikant@cgkkerkwerve.nl

Zegen en groet van uw kerkenraad

Categorie: Nieuws