Nieuws Nieuws

Voedselhulp Nunspeet

Zoals u al reeds bekend is gemaakt gaan we weer starten met het inzamelen van producten voor de voedselbank. Helaas kunnen we dit nog niet in het kerkgebouw doen en daarom hebben we besloten om het te verdelen onder een paar adressen. U kunt de producten inleveren bij de volgende adressen;* J.Koetsier, Zeisweg 13, Elspeet* […]

Lees meer

Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 80 van de H.C.

Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 80 van de Heidelbergse catechismusLezen: Hebreeën 10 : 1 – 18 Er worden vaak drie argumenten genoemd tegen antwoord 80: we zijn nu verdraagzamer dan toen; christenen (rooms-katholiek en protestant) hebben elkaar nodig; antwoord 80 berust op een misverstand.Hoofdaccent in deze preek is het positieve: […]

Lees meer

Digitale Sing-Out 27 juni 2020

Vanwege het coronavirus heeft de geplande Sing-In op eerste Pinksterdag helaas niet door kunnen gaan. Omdat zingen binnen de kerkelijke gemeente veel waarde heeft, hebben wij gezocht naar een alternatieve manier om toch met elkaar verbonden te zijn door het met elkaar zingen van liederen. Daarom willen wij DV 27 juni om 19.15 uur een […]

Lees meer

Samenvatting maatregelen m.b.t. de erediensten

Hieronder volgt een korte samenvatting van de maatregelen, het volledige document is op te vragen bij het kerkelijk administratief bureau (kab@cgknunspeet.nl) of de scriba (scriba@cgknunspeet.nl). Het is vooral belangrijk dat u zowel binnen als buiten de kerk de 1½ meterregel in acht neemt en zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de aanwezige BHV’ers (herkenbaar […]

Lees meer

Nacht van gebed

Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks de Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. Editie 2020 Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag […]

Lees meer

Samenvatting tbv middagdienst DV zondag 3 mei

Samenvatting van de preek over zondag 29 van de Heidelbergse catechismusLezen: 1 Corinthe 10 : 1 – 22 De kerk van de Reformatie heeft moeten strijden tegen dwaalleer, ook op het gebied van de sacramenten. Bij het Avondmaal gaat het dan om de vraag of brood en wijn zelf het lichaam en bloed van Christus […]

Lees meer