Collecten

Collecten
In elke kerkdienst wordt 3 keer gecollecteerd. In de kerkbode wordt per zondag het collectedoel vermeld, waarvan 4 keer per jaar voor een specifiek diaconaal doel.

Collectebonnen
Op de 1e woensdag van de maand tussen 19.00 uur en 20.00 uur kunt u collectebonnen kopen. In januari, maart, mei, juli, september en november in de Dorpskerk (in november i.v.m. dankdag op dinsdag) en in februari, april, juni, augustus, oktober en december in de Oenenburgkerk.
Het zijn vellen van 20 bonnen met de waarde van € 0,60, € 0,75, € 1,00 en € 1,50 per bon, die dus resp. € 12,00, € 15,00, € 20,00 en € 30,00 per vel kosten.

U kunt hier het actuele collecterooster vinden