Thuisfrontcommissie Marjanne Hendriksen

Op zondag 13 mei 2007 is Marjanne Hendriksen namens onze gemeente uitgezonden naar Zambia. Ze kreeg een taak onder Covenant College Zambia Trust en was verantwoordelijk voor het onderwijsproject ‘Christian Education Ministry’. In de omgeving van Petauke, het arme platteland in Zambia, werden in de loop der jaren zo’n 50 dorpschooltjes gestart en onderwijzers opgeleid.

Na een kleine 10 jaar werd tijdens een bestuursvergadering in maart 2017 het project overgedragen aan het daartoe door Marjanne opgeleide lokale team. Het coachen en begeleiden van onderwijzers op dorpsschooltjes wordt nu geheel zelfstandig gedaan door de Zambiaanse collega’s. Zo’n mijlpaal is een bijzonder moment voor een zendingsactiviteit, maar ook voor Marjanne.

In februari 2017 vroeg het bestuur van Covenant College of Marjanne een nieuwe taak voor hen op zich wilde nemen. Het bestuur wil graag dat zij het ontwikkelde onderwijsconcept nu breder gaat uitdragen, binnen en buiten Zambia. Dat betekent dat ze zich voortaan vooral bezighoudt met het verzorgen van toerustingconferenties over christelijk onderwijs. Hoe bereik je kinderen met het Evangelie op die plekken waar nauwelijks onderwijsvoorzieningen zijn? We bidden dat de Heere voortdurend deuren zal openen en dit werk gezegend mag worden voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Rondom Marjanne staat een thuisfrontcommissie (TFC). Ze is samengesteld uit beide CGK gemeenten en bestaat uit gemeenteleden met een bijzondere band met Marjanne. Deze commissie verzorgt de communicatie en de financiële ondersteuning van het zendingswerk dat Marjanne verricht. Daartoe is een bankrekening geopend onder de diaconie. (Bankrekeningnummer: NL58RABO0331325500 t.n.v. diaconie inzake M. Hendriksen.)

De TFC informeert de achterban door het vier keer per jaar verzenden van een nieuwsbrief. Ze organiseert in elke verlofperiode een presentatieavond waarop Marjanne de actuele stand van haar werk deelt. Ook is er een jaarlijkse stamppottenmaaltijd voor hen die betrokken zijn bij dit werk. De TFC is ook de begeleidingsgroep van de missionaire werkster. Ze onderhoudt wekelijks contact, begeleidt onze zuster op haar eenzame positie en houdt de band met het thuisfront levend. Een biddende achterban is nl. onmisbaar!!

Contactpersoon TFC: Lia Eelkema, marjanneinzambia@hotmail.com of lia.eelkema@gmail.com
Contact met Marjanne Hendriksen: marjannehendriksen@hotmail.com


Nieuwsbrieven
2021
Nieuwsbrief Juni 2021
Nieuwsbrief Maart 2021

2020
Nieuwsbrief April 2020
Nieuwsbrief Juni 2020
Nieuwsbrief September 2020
Nieuwsbrief December 2020

2019
Nieuwsbrief Mei 2019
Nieuwsbrief September 2019
Nieuwsbrief December 2019

2018
Nieuwsbrief Maart 2018
Nieuwsbrief Juni 2018
Nieuwsbrief September 2018
Nieuwsbrief December 2018

2017
Nieuwsbrief Maart 2017
Nieuwsbrief Juni 2017
Nieuwsbrief September 2017
Nieuwsbrief December 2017