Thuisfrontcommissie Marjanne Hendriksen

Op zondag 13 mei 2007 is Marjanne Hendriksen namens onze gemeente uitgezonden naar Zambia. Ze kreeg een taak onder Covenant College Zambia Trust en was verantwoordelijk voor het onderwijsproject ‘Christian Education Ministry’. In de omgeving van Petauke, het arme platteland in Zambia, werden in de loop der jaren zo’n 50 dorpschooltjes gestart en onderwijzers opgeleid.

Na een kleine 10 jaar werd tijdens een bestuursvergadering in maart 2017 het project overgedragen aan het daartoe door Marjanne opgeleide lokale team. Het coachen en begeleiden van onderwijzers op dorpsschooltjes wordt nu geheel zelfstandig gedaan door de Zambiaanse collega’s. Zo’n mijlpaal is een bijzonder moment voor een zendingsactiviteit, maar ook voor Marjanne.

In februari 2017 vroeg het bestuur van Covenant College of Marjanne een nieuwe taak voor hen op zich wilde nemen. Het bestuur wilde graag dat zij het ontwikkelde onderwijsconcept breder ging uitdragen, binnen en buiten Zambia. Dat betekende dat ze zich vanaf die tijd vooral bezighield met het verzorgen van toerustingconferenties over christelijk onderwijs. Hoe bereik je kinderen met het Evangelie op die plekken waar nauwelijks onderwijsvoorzieningen zijn?

Toen wereldwijd in maart 2020 de coronapandemie om zich heen greep, had dat ook grote consequenties voor het werk van Marjanne. Het geven van conferenties en reizen door het hele land werden onmogelijk. Om toch kinderen met het Evangelie te kunnen bereiken is er op de zendingspost een project gestart om Bijbelfilmpjes en verwerkingsbladen te maken en te verspreiden via WhatsApp. Het in de loop der jaren opgebouwde netwerk in Zambia en daarbuiten zorgde voor een olievlekwerking.

Omdat er op de zendingspost dagelijks 10 uur lang geen elektriciteit en dus ook geen internet was, besloot de directeur van de zendingspost na een paar maanden dat dit Bijbelfilmpjesproject beter uitgebouwd kon worden als Marjanne tijdelijk vanuit Nederland zou gaan werken, in afwachting van de mogelijkheid om  haar eigenlijke werk weer te kunnen hervatten in Zambia.

Ondertussen heeft de Heere vele deuren geopend. Er is samenwerking gevraagd door andere zendingswerkers en organisaties. Anno 2021 verspreidt Marjanne met hulp van medewerkers in Azië, het Midden-Oosten, Nederland en Zambia Bijbelfilmpjes in het Arabisch, Engels, Nederlands, Urdu en twee verschillende Zambiaanse stammentalen. (Bemba en Chinyanja)

We bidden dat de Heere dit werk zegent voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk

Rondom Marjanne staat een thuisfrontcommissie (TFC). Ze is samengesteld uit beide CGK gemeenten en bestaat uit gemeenteleden met een bijzondere band met Marjanne. Deze commissie verzorgt de communicatie en de financiële ondersteuning van het zendingswerk dat Marjanne verricht. Daartoe is een bankrekening geopend onder de diaconie. (Bankrekeningnummer: NL58RABO0331325500 t.n.v. diaconie inzake M. Hendriksen.)

De TFC informeert de achterban door het vier keer per jaar verzenden van een nieuwsbrief. Ze organiseert in elke verlofperiode een presentatieavond waarop Marjanne de actuele stand van haar werk deelt. Ook is er een jaarlijkse stamppottenmaaltijd voor hen die betrokken zijn bij dit werk. De TFC is ook de begeleidingsgroep van de missionaire werkster. Ze onderhoudt wekelijks contact, begeleidt onze zuster op haar eenzame positie en houdt de band met het thuisfront levend. Een biddende achterban is nl. onmisbaar!!

Contactpersoon TFC: Lia Eelkema, marjanneinzambia@gmail.com of lia.eelkema@gmail.com
Contact met Marjanne Hendriksen: marjannehendriksen@hotmail.com


Nieuwsbrieven
2022
Nieuwsbrief Maart 2022

2021
Nieuwsbrief December 2021
Nieuwsbrief September 2021
Nieuwsbrief Juni 2021
Nieuwsbrief Maart 2021

2020
Nieuwsbrief April 2020
Nieuwsbrief Juni 2020
Nieuwsbrief September 2020
Nieuwsbrief December 2020

2019
Nieuwsbrief Mei 2019
Nieuwsbrief September 2019
Nieuwsbrief December 2019

2018
Nieuwsbrief Maart 2018
Nieuwsbrief Juni 2018
Nieuwsbrief September 2018
Nieuwsbrief December 2018

2017
Nieuwsbrief Maart 2017
Nieuwsbrief Juni 2017
Nieuwsbrief September 2017
Nieuwsbrief December 2017