Catechese

 

Catechisatie is belangrijk voor je ontwikkeling, eigenlijk nog belangrijker dan school! Want catechisatie gaat over het leven na dit leven! Een leven dat nooit meer ophoudt! We verwachten daarom dat alle jongeren die lid zijn van onze kerk naar de catechisatie komen. Ouders, ziet u erop toe? U hebt het beloofd bij de doop van uw kind!

Neem vooral je eigen Bijbel mee! Dat is belangrijk zodat je er thuis in raakt. Ook graag een pen en schrift meenemen!

Indien je een keer verhinderd bent, geef dat dan even door aan je dominee (predikant@cgknunspeet.nl voor ds. Buijs of jongdejac@solcon.nl voor ds. de Jong) . Dat is wel zo fijn, en voorkomt dat we je moeten bellen. Het catechisatiemateriaal krijg je van de kerk. De eigen bijdrage daarvoor is vervallen.
Als je nadenkt over het volgen van de belijdeniscatechisatie, of er nog over twijfelt, neem dan contact op met ds. Buijs. Dan kun je er samen over praten. In principe is de belijdeniscatechese een 2 jarige cyclus.

Vanwege de huidige maatregelen zijn de lessen online. Klik op onderstaande afbeelding voor de informatie

 

 

 

 


Huiswerk

Ds. Buijs

Groep 1 (12/13 jaar): leren vraag 1 t/m 6 blz. 16

Groep 2 (14/15 jaar): leren het antwoord van zondag 25, te vinden op blz. 16 punt 3

Groep 3 (16/17 jaar): leren definitie geloof: ‘Het is een stellig weten en een vast vertrouwen dat ook mij vergeving van zonden geschonken is, om Jezus’ wil’