Catechese

 

Catechisatie is belangrijk voor je ontwikkeling, eigenlijk nog belangrijker dan school! Want catechisatie gaat over het leven na dit leven! Een leven dat nooit meer ophoudt! We verwachten daarom dat alle jongeren die lid zijn van onze kerk naar de catechisatie komen. Ouders, ziet u erop toe? U hebt het beloofd bij de doop van uw kind!

Neem vooral je eigen Bijbel mee! Dat is belangrijk zodat je er thuis in raakt. Ook graag een pen en schrift meenemen!

Indien je een keer verhinderd bent, geef dat dan even door aan je dominee (predikant@cgknunspeet.nl voor ds. Buijs of jongdejac@solcon.nl voor ds. de Jong) . Dat is wel zo fijn, en voorkomt dat we je moeten bellen. Het catechisatiemateriaal krijg je van de kerk. De eigen bijdrage daarvoor is vervallen.
Als je nadenkt over het volgen van de belijdeniscatechisatie, of er nog over twijfelt, neem dan contact op met ds. Buijs. Dan kun je er samen over praten. In principe is de belijdeniscatechese een 2 jarige cyclus.


Huiswerk

Ds. Buijs Maandag, 25 oktober 2021

Groep 2 (12/13 jaar): leren vraag 1 t/m 5 op blz. 16, maken vraag 6
Groep 3 (14/15 jaar): leren de eerste zin van vraag en antwoord 56 (blz. 10)
Groep 4 (16/17 jaar): leren Psalm 1 : 1 en 2 onberijmd (blz. 10)

Ds. de Jong