Catechese

Catechisatie is belangrijk voor je ontwikkeling, eigenlijk nog belangrijker dan school! Want catechisatie gaat over het leven na dit leven! Een leven dat nooit meer ophoudt! We verwachten daarom dat alle jongeren die lid zijn van onze kerk naar de catechisatie komen. Ouders, ziet u erop toe? U hebt het beloofd bij de doop van uw kind!

Dit seizoen starten we met een nieuwe opzet van de catechisaties. De methodes die we gebruikten op de mentorcatechese bleken niet meer zo te bevallen. Ook is het aantal catechisanten de afgelopen periode mede door het starten van de Ichthusgemeente kleiner geworden waardoor ook het uit elkaar gaan in mentorgroepen minder effectief is geworden. De groepen zijn qua omvang zodanig dat de predikant prima met de groep het gesprek aankan. We werken in leeftijdsgroepen van 2 jaar zodat het leeftijdsverschil niet te groot wordt.

Om ervoor te zorgen dat kinderen naast de catechisatie ook een sport kunnen blijven beoefenen, is ervoor gekozen om vooralsnog de catechese zowel op maandag als op dinsdag te houden in resp. de Dorpskerk en de Oenenburgkerk. De volgende groepen en tijden zullen worden aangehouden:

Neem vooral je eigen Bijbel mee! Dat is belangrijk zodat je er thuis in raakt. Ook graag een pen en schrift meenemen!

Indien je een keer verhinderd bent, geef dat dan even door aan je dominee (predikant@cgknunspeet.nl voor ds. Buijs of jongdejac@solcon.nl voor ds. de Jong) . Dat is wel zo fijn, en voorkomt dat we je moeten bellen. Het catechisatiemateriaal krijg je van de kerk. De eigen bijdrage daarvoor is vervallen.
Als je nadenkt over het volgen van de belijdeniscatechisatie, of er nog over twijfelt, neem dan contact op met ds. Buijs. Dan kun je er samen over praten. In principe is de belijdeniscatechese een 2 jarige cyclus.


Huiswerk ds. Buijs( maandag 16 september)

Groep 2 (12 en 13 jaar): Leren vraag 1 t/m 3 van blz. 11

Groep 3 (14 en 15 jaar): Leren: 4 doelen van de wet:
* spiegel om mijn zonden te leren kennen
* prikkel om tot Christus te vluchten
* regel voor een dankbaar leven
* teugel voor de samenleving

Groep 4 (16 en 17 jaar): Leren eerste van vraag en antwoord 1 van de catechismus (t/m ‘verlost heeft’)

Huiswerk ds. De Jong( dinsdag )

Groep 1 (11 –jarigen):

Groep 2 (12-13 jarigen):

Groep 3 (14-15 jarigen):

Groep 4 (18 jaar en ouder):