Missie platform

Missie is één van de vier pijlers van een christelijke gemeente. De andere drie zijn Woordverkondiging, gemeenschap en diaconaat. De activiteiten van de gemeente welke een speerpunt op het uitdragen van de Blijde Boodschap hebben zijn rond het thema Missie hier bij elkaar gebracht.
Iedere activiteit heeft haar eigen werkgebied en verantwoordelijkheid. De zendings- en evangelisatiecommissie heeft een coördinerende rol.

Via deze pagina kunt u meer informatie vinden over het missie platform binnen onze gemeente.

Zending en Evangelisatie Commissie
Zendingsproject
Oost Europa Commissie
Jongerenreis Roemenië
Radio Perspectief
Thuisfrontcommissie Marjanne Hendriksen
VakantieBijbelweek
Dabar werkgroep
Zomerzanguur commissie