Coronavirus

VVB en collecten

Vaste Vrijwillige BijdrageHet formulier voor het doorgeven van de VVB kunt u via deze link vinden. Meer info via vvb@cgknunspeet.nl CollectenU kunt de collecte overmaken onder vermelding van collecte kerk of collecte diaconie. Wilt u het specificeren per collecte? Dan kunt u dat apart vermelden. U kunt uw gift storten op de volgende rekeningen;– Rekening […]

Lees meer

Samenvatting tbv middagdienst DV zondag 29 maart

Samenvatting van de preek over zondag 28, vraag en antwoord 75 van de Heidelbergse catechismusLezen: Lukas 22 : 14 – 23 De catechismus houdt doop en Avondmaal dicht bij elkaar. Dat blijkt al uit de manier waarop de vragen bij beide onderwerpen gesteld worden. In beide gaat het om Christus en Zijn werk. Thema: Christus’ […]

Lees meer

Voedselhulp

De inzameling van de voedselhulp van zondag 5 april en zondag 3 mei komen te vervallen. Toch wil de voedselhulp tijdens de coronacrisis zo lang mogelijk hun cliënten blijven voorzien van producten. Voedsel is een basisbehoefte voor ons allemaal, juist ook voor de kwetsbare cliënten die gebruik moeten maken van de voedselhulp. Omdat de inzameling […]

Lees meer

Meditatief moment & weeksluiting

Omdat het kerkelijk leven stil ligt is er voor de woensdagavond 19.00 uur een meditatief moment gepland. Uitzending via Kerkradio en Internet vanuit de Oenenburgkerk, geleid door een predikant. Geweldig dat het team van Radio perspectief kennis en techniek mee zal inzetten. Ze zullen na de meditatie nog een half uur programma blijven aanbieden, voor wie nog even kan doorluisteren. […]

Lees meer

Nieuwsbericht 21 maart

De kerkenraad heeft besloten geen gemeenteleden meer toe te laten tot de zondagse erediensten en de ambtelijke vertegenwoordiging tot het minimum te beperken (predikant, ouderling van dienst en één diaken). De diensten worden gehouden om 10.00 uur en 17.00 uur in de Oenenburgkerk. D.V. komende zondag zal ds. Buijs in beide diensten voorgaan. Dit is […]

Lees meer

Nieuwsbrief 18 maart

Beste gemeenteleden, De ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus gaan snel. Dit heeft mede tot gevolg dat de informatie die in de kerkbode vermeld staat deels alweer verouderd is, vandaar deze nieuwsbrief. In deze periode vergadert het moderamen van de kerkenraad extra indien er van overheidswege nieuwe maatregelen genomen worden die het kerkelijk […]

Lees meer

Maatregelen m.b.t. corona-virus

Beste broeders, zusters, jongelui, Donderdag 12 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt in verband met de verspreiding van het coronavirus. Een van die maatregelen is alle evenementen met meer dan honderd bezoekers af te gelasten. Naar aanleiding van deze maatregelen heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten van de komende drie weken (D.V. 15, […]

Lees meer