Coronavirus

Samenvatting maatregelen m.b.t. de erediensten

Hieronder volgt een korte samenvatting van de maatregelen, het volledige document is op te vragen bij het kerkelijk administratief bureau (kab@cgknunspeet.nl) of de scriba (scriba@cgknunspeet.nl). Het is vooral belangrijk dat u zowel binnen als buiten de kerk de 1½ meterregel in acht neemt en zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de aanwezige BHV’ers (herkenbaar […]

Lees meer

Nieuwsbrief d.d. 8 oktober 2020

Met grote teleurstelling heeft de kerkenraad kennisgenomen van het dringende advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), voortgekomen uit het overleg met de minister van eredienst Grapperhaus, om de fysieke aanwezigheid in kerkdiensten te beperken tot maximaal dertig personen. De kerkenraad kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit een symbolisch besluit is, […]

Lees meer

Werkblad H.A. morgendiensten

Vandaag vieren wij het Avondmaal in de kerk. Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal gebruikt, weet je vast en zeker dat al je zonden vergeven zijn. Klik hieronder voor juiste werkblad. – werkblad voor Dorpskerk […]

Lees meer

Zingen in het weiland!

Zingen in het weiland! Nu de gemeentedag helaas ivm de corona maatregelen geen doorgang kon vinden, willen we, omdat we toch als gemeente graag iets met elkaar willen doen, op DV zaterdag 19 september weer zingen in het weiland! Dat was de vorige keer in juli prachtig en we kregen toen al veel verzoeken om […]

Lees meer

Digitale Sing-Out 8 augustus 2020

Vanwege het coronavirus heeft de geplande Sing-In op eerste Pinksterdag helaas niet door kunnen gaan. Omdat zingen binnen de kerkelijke gemeente veel waarde heeft, hebben wij gezocht naar een alternatieve manier om toch met elkaar verbonden te zijn door het met elkaar zingen van liederen. Daarom willen wij DV 8 augustus om 19.15 uur een […]

Lees meer