Coronavirus

Samenvatting maatregelen m.b.t. de erediensten (22-02-2022)

Hieronder volgen de maatregelen, zoals die gelden in onze kerk: U kunt alleen een dienst bezoeken als u zich daarvoor van tevoren heeft aangemeld via het KAB (kab@cgknunspeet.nl of 0341-258595) of via het aanmeldformulier op de site (cgknunspeet.nl/opgave-kerkdiensten/). We verzoeken u zich af te melden als u onverhoopt niet kunt. Bij ziekteverschijnselen verzoeken wij u […]

Continue Reading

Inzameling Voedselhulp Nunspeet – Mei

De inzameling van Stichting Voedselhulp Nunspeet vindt in coronatijd plaats op iedere eerste woensdag van de maand van 10.00-20.00 uur op verschillende inzamelpunten in de gemeente. Op woensdag 5 mei zamelen we groenten in pot en blik in. U kunt dit product inleveren in de daarvoor bestemde kratten op onderstaande adressen. Zeisweg 13, Elspeet Harderwijkerweg 268, Hulshorst […]

Continue Reading

Catechese online

Beste jongere, zoals je weet kunnen de catechisatielessen niet fysiek doorgaan. We gaan de lessen daarom online houden en willen hierbij gebruik maken van teams. Wanneer je op deze link klikt kom je op de pagina met meer informatie. Mocht het niet lukken, laat het dan je catecheet weten.

Continue Reading

Nieuwsbrief 30 december 2020

Beste broeders en zusters, Zoals u in de vorige nieuwsbrief werd meegedeeld heeft de kerkenraad zich afgelopen dagen beraden over de uitzending van de kerkdiensten. De raad heeft het volgende besluit genomen: De kerkdiensten worden vanuit één kerkgebouw uitgezonden, afwisselend de ene zondag vanuit de Dorpskerk om 9.30 uur en 14.30 uur (eerste keer D.v. […]

Continue Reading

Nieuwsbrief 24 december 2020

Beste broeders en zusters, De ontwikkelingen gaan helaas snel, vandaar dat u zo kort na de vorige alweer deze nieuwe nieuwsbrief ontvangt. Gisteren deed burgemeester Van de Weerd in een bericht aan de vertegenwoordigers van alle lokale kerken een dringende oproep om de diensten alleen nog online te houden. Eerder deze week al deed minister […]

Continue Reading

Nieuwsbrief 18 december 2020

NIEUWSBRIEF 18 december 2020 Beste broeders en zusters, De afgelopen week heeft de kerkenraad zich beraden over de implicaties van de door het kabinet afgekondigde lockdown voor de erediensten en overige kerkelijke activiteiten. Met pijn in het hart heeft de raad hierin enkele moeilijke beslissingen moeten nemen. We leven toe naar Kerst, een feest waar […]

Continue Reading

Nieuwsbrief d.d. 8 oktober 2020

Met grote teleurstelling heeft de kerkenraad kennisgenomen van het dringende advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), voortgekomen uit het overleg met de minister van eredienst Grapperhaus, om de fysieke aanwezigheid in kerkdiensten te beperken tot maximaal dertig personen. De kerkenraad kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit een symbolisch besluit is, […]

Continue Reading

Werkblad H.A. morgendiensten

Vandaag vieren wij het Avondmaal in de kerk. Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal gebruikt, weet je vast en zeker dat al je zonden vergeven zijn. Klik hieronder voor juiste werkblad. – werkblad voor Dorpskerk […]

Continue Reading