Nieuwsbericht 21 maart

De kerkenraad heeft besloten geen gemeenteleden meer toe te laten tot de zondagse erediensten en de ambtelijke vertegenwoordiging tot het minimum te beperken (predikant, ouderling van dienst en één diaken).

De diensten worden gehouden om 10.00 uur en 17.00 uur in de Oenenburgkerk. D.V. komende zondag zal ds. Buijs in beide diensten voorgaan. Dit is een zeer ingrijpend besluit, maar het is genomen in het vertrouwen dat het naar Gods wil is. We mogen dankbaar zijn dat er tegenwoordig middelen zijn waardoor de verkondiging van het Woord toch voortgang mag hebben en we bidden dat de Heere daar ook Zijn zegen aan wil verbinden.

Daarnaast heeft het moderamen het volgende besloten:

  • Er zullen geen pastorale bezoeken meer plaatsvinden, in geval van crisispastoraat wordt in eerste instantie verwezen naar de wijkpredikant;
  • In verband met het besluit omtrent de erediensten is in overleg met br. Bouw zijn bevestiging tot nader order uitgesteld. Dit geldt ook voor de beide doopsbedieningen;
  • Er zal op de woensdagavonden een meditatie gehouden worden door een van de predikanten en op de vrijdagavonden vindt een weeksluiting plaats door één van de broeders. Beide worden uitgezonden via kerkradio en internet van 19.00 tot ca 19.30 uur; Meer informatie hierover volgt
  • Komende zondag zal na afloop van de dienst het zesde couplet van het ‘Wilhelmus’ gezongen worden (‘Mijn schild ende betrouwen’).

Het is mooi om te zien hoe er her en der spontaan initiatieven ontstaan. Vanuit de kerkenraad, maar ook vanuit de wijken, mogen we dat vernemen.

De kerkenraad wenst u van harte Gods zegen en gezondheid toe.  

Categorie: Coronavirus, Nieuws