Voedselhulp

De inzameling van de voedselhulp van zondag 5 april en zondag 3 mei komen te vervallen.

Toch wil de voedselhulp tijdens de coronacrisis zo lang mogelijk hun cliënten blijven voorzien van producten. Voedsel is een basisbehoefte voor ons allemaal, juist ook voor de kwetsbare cliënten die gebruik moeten maken van de voedselhulp.

Omdat de inzameling komt te vervallen willen we u vragen een gift over te maken op bankreknr: NL04 RABO 0134 0632 95 De voedselhulp  hoopt met deze giften producten  te kunnen kopen voor onze medemens in nood.

We rekenen graag op uw bijdrage!

Categories: Coronavirus, Nieuws