Nieuwsbrief 18 maart

Beste gemeenteleden,

De ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus gaan snel. Dit heeft mede tot gevolg dat de informatie die in de kerkbode vermeld staat deels alweer verouderd is, vandaar deze nieuwsbrief. In deze periode vergadert het moderamen van de kerkenraad extra indien er van overheidswege nieuwe maatregelen genomen worden die het kerkelijk leven zouden kunnen beïnvloeden. Dit geldt o.a. voor de maatregel van het kabinet om de scholen tot en met 6 april te sluiten. Op deze manier wil de kerkenraad u informeren.

Kerkdiensten
* Eerder bent u op de hoogte gesteld van de maatregel dat de kerkdiensten tot en met 29 maart alleen in besloten vorm doorgang zullen vinden. De kerkenraad heeft besloten om de dienst van D.V. 5 april hieraan toe te voegen. Hierbij begint het schema weer van voor af. Dit houdt het volgende in:

* De kerkenraad verzoekt u tijdens de kerkdienst zoveel mogelijk verspreid te gaan zitten, liefst hanteert u hierbij een afstand van 1,5m. De makkelijkste manier om dit te realiseren is door telkens om en om een kerkbank leeg te laten. Gezinsleden mogen uiteraard bij elkaar gaan zitten. * De samenvattingen van de catechismuspreken zullen vooraf op de website gepubliceerd worden.

Catechisaties, verenigingen en kringen
* Alle reguliere catechisaties voor dit seizoen zijn beëindigd. Zodra het mogelijk is wordt de belijdeniscatechisatie wel weer hervat.
* Verenigingen en andere kringen zijn tot nader order geannuleerd.

Pastoraat en diaconaat
* De reguliere huisbezoeken kunnen in principe gewoon doorgaan. Wel zal de wijkouderling voorafgaand aan elk bezoek contact met u opnemen om te vragen of u bezwaar hebt tegen huisbezoek.
* Mocht u in deze periode behoefte hebben aan extra bezoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw wijkpredikant of -ouderling.
* Mocht u door de huidige omstandigheden met een grote terugval in uw inkomsten te maken krijgen, schroom dan niet om contact te zoeken met uw wijkdiaken.

Communicatie
* Om u zo goed en snel mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen zou de kerkenraad graag zoveel mogelijk gebruik maken van e-mail. Daarom wil de kerkenraad u oproepen uw e-mailadres door te geven aan het Kerkelijk Administratief Bureau (kab@cgknunspeet.nl).

Laten we in dit alles ons vertrouwen stellen op onze Heere en Heiland. De God van Jakob is voor ons een veilige vesting (Ps. 46: 8b).

De kerkenraad.

Categorie: Coronavirus, Nieuws