VVB en collecten

Vaste Vrijwillige Bijdrage
Het formulier voor het doorgeven van de VVB kunt u via deze link vinden. Meer info via vvb@cgknunspeet.nl

Collecten
U kunt de collecte overmaken onder vermelding van collecte kerk of collecte diaconie. Wilt u het specificeren per collecte? Dan kunt u dat apart vermelden. U kunt uw gift storten op de volgende rekeningen;
– Rekening Kerk: NL05RABO0347500234 TAV CGK Nunspeet
– Rekening Diaconie: NL70RABO0347559786 TAV CGK Diaconie

Categorie: Coronavirus, Nieuws