Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, artikel 1 – 5

Artikel 1
God is volmaakt barmhartig, maar ook volmaakt rechtvaardig. Daarom straft Hij ons om onze zonden, tijdelijk en eeuwig. Wij worden alleen van die straf bevrijd als voldaan wordt aan Zijn gerechtigheid.

Artikel 2
Zelf kunnen we hieraan nooit voldoen. Maar God is zo barmhartig dat Hij Zijn Zoon voor ons heeft overgegeven om in onze plaats de straf die wij verdienen, te dragen. Hij werd voor ons tot een vloek gemaakt aan het kruis.

Artikel 3
Het sterven van Gods Zoon is het enige en volmaakte offer voor onze zonde. Het is zo groot dat het voldoende is voor de verzoening van de hele wereld.

Artikel 4
Onze Heiland is immers niet alleen mens, maar evenals de Vader en de Heilige Geest ook God. Hij heeft aan het kruis de toorn van God en de vloek gevoeld die wij verdienen.

Artikel 5
De Heere belooft dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze belofte moet aan alle mensen worden verkondigd, met de oproep om zich te bekeren en te geloven.
Uit: W. Verboom, Van hart tot hart, Zoetermeer 2009

Thema: het hart van het Evangelie

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting Dordtse Leerregels