Vrouwenvereniging “Wees een zegen” (afd. Dorp)

Komt iedere 14 dagen bijeen op maandagavond om 19.30 uur in één van de zalen van de Dorpskerk.
Het doel van de vereniging is verdieping van kennis en inzicht in de Bijbel, opbouw van de kerk en uitbreiding van het Koninkrijk van God.
De meeste keren komen we bij elkaar voor Bijbelstudie, een enkele keer bespreken we een actueel onderwerp in het licht van de Bijbel.
Daarnaast zetten we ons als vereniging in voor praktisch werk, zoals oa kaarten versturen naar zieken en het (mee) organiseren van de wintermarkt met als doel geld in te zamelen voor een goed doel.