Centraal Verband

Er is een Centraal Verband van Verenigingen. Daarin is iedere vereniging vertegenwoordigd.
Deze vertegenwoordigers kiezen onderling een bestuur.
Het Centraal Verband organiseert gemeentelijke activiteiten, zoals het houden van een bazaar, een kerstactie, de viering van verjaardagen van de predikanten, enz.