Voedselhulp

Voedselhulp Nunspeet is er voor mensen die door omstandigheden onvoldoende geld overhouden om zichzelf en hun gezin te voorzien van de dagelijkse benodigdheden. We bieden ondersteuning door levensmiddelen te geven aan ieder die dit nodig heeft, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Een financieel probleem staat zelden op zichzelf en is vaak onderdeel van een complexer geheel. We willen onze dorpsgenoten verder helpen en persoonlijke aandacht geven.

Voedselhulp Nunspeet hanteert haar eigen criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning. De bedragen die na aftrek van vaste lasten en eventuele schulden mogen worden overgehouden voor voeding en kleding zijn te vinden op de website.

Meer informatie: http://www.voedselhulpnunspeet.nl/