Stichting Manifestatie van Kerken

“Het organiseren van interkerkelijke en missionaire activiteiten in de gemeente Nunspeet”.

Dat is de doelstelling van de Stichting Manifestatie van Kerken Nunspeet.

In 2013 is deze stichting opgericht door zeven Nunspeetse kerken. De stichting wil bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge samenwerking. We doen dat vanuit een behoefte aan eenheid in Christus en om uiteindelijk de samenleving daarbij te dienen.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de diaconie via diaconie@cgknunspeet.nl