S.P.C.J. Radix

Uitgaande van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Nunspeet.
Doel: het verrichten van jeugdwerk in de breedste zin van het woord, ongeacht godsdienstige richting of levensbeschouwing.