Huis van gebed

Het Huis van Gebed is een stichting die christenen met een verschillende achtergrond wil stimuleren om persoonlijk én gezamenlijk te volharden in het gebed.

Uitgangspunt van het Huis van Gebed is een hartelijke liefde tot de Bijbel als het Woord van God én tot de Heere Jezus Christus als de Messias van Israël en de Redder van de wereld.

Wij willen bidden in verootmoediging, verzoening, vertrouwen en verwachting.

Meer informatie: https://huisvangebednunspeet.nl/