Evangelisch Begeleidings Centrum (EBC)

EBC Zorg biedt op professionele wijze hulp aan (jong-)volwassenen die kampen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. EBC Zorg biedt begeleiding, ambulant of in een woonsetting.

Er zijn twee locaties waar 24-uurszorg wordt geboden. Op de 24-uurslocaties zijn dagbestedingsprojecten en geven we (individueel en in groepsverband) trainingen zoals sociale vaardigheidstraining en arbeidstraining.

Op vier locaties bieden we begeleid (zelfstandig) wonen aan. Een groeiend onderdeel van de zorgverlening is de ambulante begeleiding.
De verschillende onderdelen zijn te vinden: www.ebczorg.nl