Seniorenochtend

De samenkomsten worden gehouden in de maanden september t/m april. De ochtenden staan onder de leiding van de seniorenouderlingen. Rondom een geopende Bijbel bespreken we elk seizoen een thema, welke door de gespreksleider wordt ingeleid aan de hand van een bijbehorend Bijbelgedeelte. Als gespreksleider zal één van de predikanten fungeren.

De ochtenden zijn boeiend – leerzaam – verrijkend en samenbindend. Er is alle gelegenheid om op/aanmerkingen en vragen aan de gespreksleider te stellen. De samenkomsten worden gehouden in één van de kerkzalen, deze wisselen jaarlijks van kerkgebouw. In de oneven jaren zijn de samenkomsten in de Oenenburgkerk, in de even jaren zijn de samenkomsten in de de Dorpskerk.

Seniorenochtenden 2019:
9 januari; 13 februari; 6 maart en 10 april.
Aanvang ochtenden: Inloop vanaf 9.30 uur met koffie of thee. Opening 9.45 uur