Seniorenochtend

Thema is dit seizoen (2019-2020): De nachtgezichten van Zacharia.

Op D.V. woensdag 18 september openen we het nieuwe winterseizoen met een bijeenkomst in de Oenenburgkerk. We zijn Ds. B.de Graaf dankbaar dat hij bereid is om, ook in het komende winterseizoen, leiding te geven aan deze ochtenden. We hopen/bidden dat de Heere ons in het komende winterseizoen rijk gezegende samenkomsten uit Zijn Hand zal schenken. Senioren worden hartelijk uitgenodigd om deze ochtenden, welke actueel, verrijkend en samenbindend zijn, bij te wonen. U krijgt alle gelegenheid om vragen over het thema aan de inleider te stellen. U komt toch ook? Nog nooit geweest? Schroom niet, hartelijk welkom. Vanaf 9.30 uur is er koffie of thee, waarna we om 9.45 uur beginnen. De seniorenouderlingen.

De seniorenochtenden zijn op de hieronder vermelde datums. allemaal  D.V.

Oenenburgkerk.                 Dorpskerk.

18 september.                              8 januari.

30 oktober.                                 13 februari.

20 november.                               4 maart.

11 december.                               8 april.