Kerkauto

Voor ouderen en/of zij die slecht ter been zijn, bestaat de mogelijkheid voor vervoer naar en van de kerk per auto. Indien hieraan behoefte bestaat, kunt u zich in verbinding stellen met uw wijkdiaken.