Het Venster activiteiten

Het Venster is een welzijnsorganisatie die actief is voor mensen die hulp nodig hebben in de thuissituatie.

Het Venster biedt hulp- en dienstverlening ter ondersteuning om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In het dienstencentrum wordt een breed scala aan activiteiten geboden, waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten en de organisatie beter kunnen leren kennen. Daarnaast kent men een hulpdienst, voor bijv. ziekenhuisbezoek. Ook zijn er consulenten/maatschappelijk werkers die kunnen ondersteunen bij financiële problemen.

De diaconie heeft regelmatig ook contact met Het Venster. U kunt voor bovenstaande contact opnemen met Het Venster zelf (zie website) of meer informatie krijgen via uw wijkdiaken.