Zendingsproject

Door gemeenteleden is in 2013 het Zendingsproject in Botswana gekozen om met speciale belangstelling te ondersteunen. Onze zendingsgaven worden aan deputaten Zending gegeven met als doel om het werk in dit land te ondersteunen. Door informatie uit Botswana weer te delen kunnen we op afstand meeleven en meebidden in dit werk.

In het uiterste Westen van Botswana leven de San-mensen, voorheen werden ze ‘bosjesmensen’ genoemd. Ze zijn in de Botswaanse samenleving een achtergestelde groep geworden, zowel cultureel, politiek als sociaal-economisch. Onze kerken ondersteunen de Gereformeerde kerk in D’Kar, in het Ghanzi-district, sinds 1990. Het gebied behoort tot het armste deel van Botswana.

Zij spreken de Naro-taal. In 2012 mocht door het gestage zendingswerk van Hessel en Coby Visser de eerste Bijbel (Nieuwe Testament) in hun taal beschikbaar komen, een geweldig moment! Naast Bijbelvertaalwerk is er sprake van ondersteuning van gemeentestichting, evangelisatie, jeugd- en jongerenwerk, toerusting van ouderlingen en aanstaande predikanten.

Onze zendingscollecte is bestemd voor het ondersteuning van dit mooie werk in Botswana. Ook de helft van de opbrengst van de jaarlijkse Wintermarkt, welke door Centraal Verband wordt georganiseerd, is voor de zending in Botswana bestemd.

Contactpersoon:
E. zec@cgknunspeet.nl