Zending en Evangelisatie Commissie

Binnen de gemeente is de ZEC het aanspreekpunt voor alles wat met zending en evangelisatie te maken heeft. De commissie heeft als kerntaak de gemeente te stimuleren tot een gastvrije missionaire gemeente.

De Bijbel zegt op verschillende plaatsen dat dit heel duidelijk een basistaak is van een christelijke gemeente, en daarnaast van iedere christen in het bijzonder (lees bijv. 1 Johannes:1). ZEC heeft een coördinerende en toerustende taak voor alle activiteiten in het missie gebied die door verschillende zelfstandig werkende commissie worden uitgevoerd. Ze heeft haar visie en programma vastgelegd in een meerjarenbeleid:

…Meerjarenbeleid document volgt…

Daarnaast is de ZEC ook verantwoordelijk voor het innen van de afdrachten voor de zendingsgelden van onze kerken. Ook hier geldt dat zij wordt geholpen door vele vrijwilligers vanuit de gemeente.

Er is ook een classikale Zendingscommissie. Deze organiseert in het voorjaar een Zendingsdag welke wordt gehouden in het Johannes Fontanes College te Barneveld. Hoofddoelen hiervan zijn ontmoeting en informatie over zendingswerk, het is toegankelijk voor het gehele gezin.

We zijn als ZEC dankbaar dat zo velen leden van onze gemeente zich op verschillende manieren inzetten voor het zending en evangelisatiewerk. Tot slot vragen wij u ook dit belangrijke stukje werk te gedenken in uw persoonlijke gebeden.

Contactpersonen:
ZEC Corné de Jong (vz)
E. cmtdejong78@hotmail.com
T. 263 703

Penningmeester ZEC
Henri en Gerjanne Groothuis
E. henrigroothuis@gmail.com
T. 842 783