Gemeentelijk leven Gemeentelijk leven

VakantieBijbelweek

In de laatste week van de zomervakantie wordt de Vakantiebijbelweek gehouden. Het doel is om kinderen in aanraking te brengen met God door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met de hulp van de Heilige Geest door de Bijbel bekend is geworden. Het vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid. Alle onderdelen zoals zingen, verhaal vertellen, toneel, werkjes maken en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Contactpersonen:
Gertrude Corporaal. T 06-10600238
Anieke Visser. T 06-11964156