VakantieBijbelweek

In de laatste week van de zomervakantie wordt de VakantieBijbelWeek gehouden. Tijdens deze dagen wil een team van vrijwilligers kinderen die komen (o.a. uit de wijk rondom de Oenenburgkerk) actief in contact te brengen met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus.

Uiteindelijk is het verlangen dat kinderen (zowel niet-kerkelijke alsook kerkelijke kinderen) Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Zaligmaker.

Naast de prachtige boodschap die er is voor kinderen, is het doel om kinderen een fijne en feestelijke tijd te laten hebben tijdens de VakantieBijbelWeek. Het vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid. Alle onderdelen zoals zingen, spelletjes doen, luisteren naar het Bijbelverhaal, werkjes maken en bidden zijn erop gericht om het Evangelie door te geven.

Contactpersoon: Mw. A. Beukens – Vlijm en mw. N. Buth-Kettelarij