Websitecommissie

De Commissie Website heeft als doel een website te onderhouden en te beheren voor gemeenteleden en belangstellenden.
Er wordt informatie vermeld over en voor verenigingen, commissies, activiteiten, agenda, preekbeurten, nieuws etc.