Oud papier actie

De opbrengsten worden aangewend voor diverse doeleinden, zowel voor binnen als buiten onze eigen kerk. Een groot deel van de giften gaat nog steeds naar zendingsdoeleinden.
In de kerkbode vindt regelmatig verantwoording plaats van de besteding van de opbrengsten.
Per jaar worden 8 inzamelacties gehouden. Deze vinden plaats om de zes weken, m.u.v. de zomermaanden.
De volgende data staan in de planning voor D.V. 2019:

05 januari
16 februari
06 april
18 mei
29 juni

Zowel bij de Dorpskerk als bij de Oenenburgkerk staat dan een container met daarbij twee regelaars/helpers.