Gemeentelijk leven Gemeentelijk leven

Financieel

Penningmeester van de kerk:
J. Vlietstra Bankrekeningnummer:
Vitringaweg 32 Chr. Geref. Kerk Nunspeet
8071 KM Nunspeet NL05RABO0347500234
T 0341-253308 t.n.v. Chr. Geref. Kerk
E penningmeester@cgknunspeet.nl
U wordt verzocht de vaste vrijwillige bijdragen over te maken op bovenstaande rekening.
Gegevens m.b.t. ANBI kunt u hier vinden.
ING-bank:
NL43INGB0000242425
t.n.v. Chr. Geref. Kerk Nunspeet
Penningmeester diaconie:
H. van Renselaar Bankrekening diaconie:
Molenweg 41 Diaconie Chr. Geref. Kerk Nunspeet
8071 TJ Nunspeet NL70RABO0347559786
T 0341-267268 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk Nunspeet
E pmdiaconie@cgknunspeet.nl