Calamiteiten organisatie

Onder calamiteiten wordt verstaan: onwel wordingen, ongevallen en brand in de kerkgebouwen en calamiteiten buiten de kerkgebouwen met consequenties voor de kerkgebouwen en aanwezigen. Een uitvloeisel zou kunnen zijn een ordelijke ontruiming van de kerkgebouwen. In al deze situaties is een efficiënte communicatie met externe hulpverleningsorganisaties noodzakelijk. Voor verdere informatie ziet het u verstrekte BEWAAREXEMPLAAR in verband met het calamiteitenplan.
Wilt U deel uit maken van de calamiteitenorganisatie of informatie hierover, dan kunt U contact opnemen met