Jeugdraad

De Jeugdraad vergadert onder leiding van de jeugdouderlingen.
Doelstelling is te komen tot onderlinge afstemming tussen de verschillende clubs en met betrekking tot specifieke activiteiten ten behoeve van de jeugd (bijv. jeugdzondag en de tweejaarlijkse actie voor een goed doel).
Daarnaast fungeert de jeugdraad als “denktank” voor het te ontwikkelen beleid voor de jeugd.