Commissie Pastorale Activiteiten Halfweg

CPA Halfweg staat voor Commissie Pastorale Activiteiten Halfweg.
Deze commissie bestaat als onderdeel van het werk onder mensen met een verstandelijke beperking, waar onze kerk ook deel vanuit maakt en waar een onzer ouderlingen een viering mag leiden, regelmatig als ouderling fungeert en waar een deel van onze jeugd regelmatig de muziekbegeleiding verzorgt. Onze kerk heeft een besluit van samenwerking ondertekend met 4 andere kerken waarin dit is geregeld.

De commissie heeft een eigen website. Deze is te bezoeken via www.cpa-halfweg.nl.