Ambtsdragers commissie Philadelphia

De commissie staat ten dienste van het pastoraat van de stichting “Philadelphia Voorzieningen”. Zij bestaat en functioneert in opdracht van de samenwerkende plaatselijke kerken. Dit alles is vastgelegd in een “Accoord van Samenwerking”. Onze kerk wordt
vertegenwoordigd door een diaken en een ouderling.