Gesprekskring 25 – 40 jaar

Het leven is druk en vaak heb je als twintiger/dertiger zo weinig tijd voor verdieping in de Bijbel.
Om daarin te voorzien hebben we een gesprekskring voor leden van 25 tot ongeveer 40 jaar (we hanteren die grens overigens niet strak).
Eens in de veertien dagen komen we op donderdagavond bij elkaar, van 20.45 – 22.00 uur. Met opzet is deze tijd gekozen, zodat jonge ouders eerst hun kleine kinderen naar bed kunnen brengen.
In dit seizoen (2022/23) behandelen we het thema 2e brief aan de Thessalonicenzen. Allerlei onderwerpen die daarmee samenhangen komen aan de orde. Na een inleiding door de predikant gaan we als dat kan in groepen uiteen om een aantal vragen te bespreken. In het laatste kwartier komen we weer bij elkaar en kijken wat er nog aan vragen is blijven liggen.
Door samen te komen als groep wordt de binding binnen deze leeftijdscategorie bevorderd.
Aan het eind van het seizoen willen we afsluiten met een gezellige avond.