Bijbelkring “Sola Scriptura”

Komt één keer per 14 dagen op woensdagavond bij elkaar in de Dorpskerk.
Om 19.45 uur staat de koffie of thee klaar en om 20.00 uur starten we met de bijbelstudie.

Voor meer informatie:
Cora van Veelen – Cornielje