Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, artikel 12 – 14

Lezen: 2 Petrus 1 : 1 – 11

Artikel 12
God geeft ons op Zijn tijd en wijze de zekerheid dat we door Hem verkoren zijn.
Niet door diepzinnige redeneringen, maar vanuit de vruchten van de verkiezing in ons leven, zoals het geloof in Jezus Christus, de vreze des Heeren, droefheid om de zonden, honger en dorst naar de gerechtigheid (2 Korinthe 13:5).

Artikel 13
De zekerheid dat God ons heeft verkoren maakt ons ootmoedig en wekt wederliefde tot God. Het is niet waar dat we daardoor zorgeloos worden. Dat is alleen het geval met mensen die de verkiezing misbruiken als een dekmantel voor een leven naar hun eigen zondige begeerten.

Artikel 14
Zoals de profeten, Christus en de apostelen over de verkiezing hebben gesproken en zoals er in de Bijbel over geschreven wordt, zo dienen wij dat ook te doen. Daar moet tijd en wijze voor zijn en het moet met wijsheid, eerbied, tot eer van God en tot onze troost gebeuren (Hand. 20:27; Rom. 12:3; Rom. 11:33,34; Hebr. 6:17,18).                                                               Uit: W. Verboom, Van hart tot hart, Zoetermeer 2009

Kun je zeker zijn van je zaligheid? Ja, door het geloof in de Heere Jezus Christus.
Zo zegt Gods Woord het, en zo belijden de Leerregels het daarom ook.

Thema: de blijde zekerheid van mijn verkiezing

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting Dordtse Leerregels