Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, artikel 15 en 16

Lezen: Romeinen 9 : 6 – 26

Artikel 15
Niet alle mensen zijn verkoren. In Zijn welbehagen heeft God ook besloten mensen voorbij te gaan en hen te laten in hun zelfgekozen ellende. Hij schenkt hun het geloof en de bekering niet. Door ongeloof en onbekeerlijkheid gaan ze verloren. Dit is het besluit van de verwerping. Dit besluit mag er niet toe leiden dat we God ervan verdenken dat Hij de auteur van de zonde is. Dat is een godslasterlijke gedachte.

Artikel 16
Als we nog niet zeker zijn van onze verkiezing, omdat we het vaste vertrouwen van het hart, de vrede van het geweten, de kinderlijke gehoorzaamheid niet voelen en ook niet God roemen in Christus terwijl we toch de middelen van Gods genade gebruiken, moeten we niet bang worden verworpen te zijn. Als we de middelen gebruiken, schenkt God ons op Zijn tijd en wijze de zekerheid. Dat geldt nog meer van ons als we er naar verlangen om in geloof en bekering te leven, maar we worden telkens weer in onszelf teleurgesteld. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat deze leer schrikwekkend is voor mensen die Christus niet liefhebben en zich aan hun zondige begeerten overgeven.                         Uit: W. Verboom, Van hart tot hart, Zoetermeer 2009

Waar licht is, is ook schaduw.
Mensen die de Heere Jezus blijven afwijzen, krijgen een steeds dikkere eeltlaag om hun hart. Maar wie Hem volgen, wandelen in het licht.

Thema: Schaduw en licht rond Gods verkiezing

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting Dordtse Leerregels