Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, 4 – 5

Lezen: Johannes 6 : 35 – 45 en 60 – 69

Wat doen de preken met ons?
Er gebeurt altijd wat met ons onder de prediking: verzet of overgave.

Thema: tweeërlei uitwerking van de Evangelieprediking

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting Dordtse Leerregels