Samenvatting van de preek over artikel 30 en 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Lezen: 1 Timotheüs 3
Artikel 30 & 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Thema: De dienst van de ambtsdragers

  1. de aanstelling tot hun ambt
  2. de opstelling in hun ambt
  3. de doelstelling van hun ambt

De samenvatting kunt u hier vinden.

Categorie: Nieuws