Maatregelen m.b.t. corona-virus

Beste broeders, zusters, jongelui,

Donderdag 12 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt in verband met de verspreiding van het coronavirus. Een van die maatregelen is alle evenementen met meer dan honderd bezoekers af te gelasten.

Naar aanleiding van deze maatregelen heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten van de komende drie weken (D.V. 15, 22 en 29 maart) in besloten vorm doorgang te laten vinden. Dit houdt concreet in dat per kerkdienst slechts één wijk uitgenodigd wordt fysiek in de kerk aanwezig te zijn. De overige leden worden geacht de diensten thuis te volgen via internet ( www.cgknunspeet.nl of www.kerkdienstgemist.nl) of via de kerkradio. U wordt hierover ook nog telefonisch ingelicht door uw wijkouderling. Onderaan dit bericht vindt u de indeling en kunt u dus zien wanneer u in de kerkdienst wordt verwacht.

Daarnaast heeft de kerkenraad nog enkele minder ingrijpende besluiten genomen:

  • Er wordt niet in de kerk, maar bij het uitgaan van de kerk bij de deur gecollecteerd;
  • De predikant en ouderling van dienst geven elkaar geen hand voor in de kerk bij de preekstoel;
  • De Spoorzoekers komt te vervallen, er zal wel oppas aanwezig zijn;
  • Vooralsnog gaan de catechisaties en verenigingen gewoon door. Dit geldt ook voor de gemeenteavond.

De kerkenraad hoopt met deze maatregelen te kunnen bijdragen aan het niet verder verspreiden van het virus en vraagt uw aller medewerking in dezen.

Tot slot wil de kerkenraad een beroep doen op uw financiële verantwoordelijkheid. Omdat slechts honderd leden per dienst aanwezig mogen zijn wordt van u gevraagd, indien mogelijk, uw collectebedrag aan te passen. Ook als u niet in de kerkdienst aanwezig bent wordt gevraagd uw offervaardigheid niet te verzaken.

Paulus schrijft in Filippensen 4 vers 6 en 7:

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus”.

De kerkenraad wenst u allen van harte Gods zegen toe.

Categorie: Coronavirus, Nieuws