De Tabernakel

In het tweede en derde kwartaal van 2021 houdt ds. Buijs DV een serie preken over de tabernakel. De tent der samenkomst die Mozes heeft gezien op de berg, en waarna hij op Goddelijke instructies deze heeft laten bouwen, is in het midden van het volk Israël geplaatst.

Naast dat het een interessant historisch object is, is er een hele duidelijke geestelijke lijn die we erin mogen zien en herkennen. Er is een weg van de Heilige God naar het onheilige volk. En het volk kan naderen tot een Heilige God.
We mogen onszelf op die geloofsweg herkennen, van God leren en hem daarin grootmaken. God woont onder de mensen.
Er is veel meer hierover te leren en door te geven, maar de vier onderdelen Tabernakel, de opening in de voorhof, de ark en het brandofferaltaar stonden centraal in deze serie.
Spontaan ontstonden er nog een aantal extra activiteiten, waar we dankbaar voor zijn

Via onderstaande link (klik op afbeelding) komt u op een speciale website waar de vier onderdelen ook verder worden beschreven. Dit wordt aangevuld met afbeeldingen, mogelijke verwijzingen en ook opnamen van de preek om het zo later terug te kunnen kijken.

 

Categories: Nieuws