Het Venster

Het Venster is een protestants-christelijke welzijnsorganisatie, die actief is met en voor mensen vanaf 27 jaar, die hulp nodig hebben in de thuissituatie.

Het Venster biedt hulp- en dienstverlening ter ondersteuning om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In het dienstencentrum wordt een breed scala aan activiteiten geboden, waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten en de organisatie beter kunnen leren kennen.

Het Venster is verantwoordelijk voor het Steunpunt Mantelzorg. Ondersteuning wordt hier geboden, zowel individueel als in groepsverband.

Meer informatie: www.hetvenster-nunspeet.nl