Ouderenreis

Jaarlijks wordt in het voorjaar door de diaconie een ouderenreis georganiseerd. Afgelopen jaar was dit bijvoorbeeld een rondvaart over de Vecht met aansluitend een broodmaaltijd in de CGK Maarssen. Ook wordt er in het najaar een avond belegd waarin foto’s van deze dag worden vertoond.

Via de kerkbode zal hierover worden gecommuniceerd.