Corona nieuwsberichten

 • Voedselhulp Nunspeet
  Zoals u al reeds bekend is gemaakt gaan we weer starten met het inzamelen van producten voor de voedselbank. Helaas kunnen we dit nog niet in het kerkgebouw doen en daarom hebben we besloten om het te verdelen onder een paar adressen. U kunt de producten inleveren bij de volgende adressen;* J.Koetsier, Zeisweg 13, Elspeet* […]
 • Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 80 van de H.C.
  Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 80 van de Heidelbergse catechismusLezen: Hebreeën 10 : 1 – 18 Er worden vaak drie argumenten genoemd tegen antwoord 80: we zijn nu verdraagzamer dan toen; christenen (rooms-katholiek en protestant) hebben elkaar nodig; antwoord 80 berust op een misverstand.Hoofdaccent in deze preek is het positieve: […]
 • Digitale Sing-Out 27 juni 2020
  Vanwege het coronavirus heeft de geplande Sing-In op eerste Pinksterdag helaas niet door kunnen gaan. Omdat zingen binnen de kerkelijke gemeente veel waarde heeft, hebben wij gezocht naar een alternatieve manier om toch met elkaar verbonden te zijn door het met elkaar zingen van liederen. Daarom willen wij DV 27 juni om 19.15 uur een […]
 • Samenvatting maatregelen m.b.t. de erediensten
  Hieronder volgt een korte samenvatting van de maatregelen, het volledige document is op te vragen bij het kerkelijk administratief bureau (kab@cgknunspeet.nl) of de scriba (scriba@cgknunspeet.nl). Het is vooral belangrijk dat u zowel binnen als buiten de kerk de 1½ meterregel in acht neemt en zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de aanwezige BHV’ers (herkenbaar […]
 • Samenvatting tbv middagdienst DV zondag 3 mei
  Samenvatting van de preek over zondag 29 van de Heidelbergse catechismusLezen: 1 Corinthe 10 : 1 – 22 De kerk van de Reformatie heeft moeten strijden tegen dwaalleer, ook op het gebied van de sacramenten. Bij het Avondmaal gaat het dan om de vraag of brood en wijn zelf het lichaam en bloed van Christus […]