Corona nieuwsberichten

 • Werkblad H.A. morgendiensten
  Vandaag vieren wij het Avondmaal in de kerk. Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal gebruikt, weet je vast en zeker dat al je zonden vergeven zijn. Klik hieronder voor juiste werkblad. – werkblad voor Dorpskerk […]
 • Zingen in het weiland!
  Zingen in het weiland! Nu de gemeentedag helaas ivm de corona maatregelen geen doorgang kon vinden, willen we, omdat we toch als gemeente graag iets met elkaar willen doen, op DV zaterdag 19 september weer zingen in het weiland! Dat was de vorige keer in juli prachtig en we kregen toen al veel verzoeken om […]
 • Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 81 & 82 van de H.C.
  Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82 van de Heidelbergse catechismus Lezen: Psalm 130 en Mattheüs 22 : 1 – 14 Het is goed om de vraag te stellen voor wie het Avondmaal is ingesteld. Het is immers geen vanzelfsprekende zaak? Het gaat om persoonlijke geloofskennis van ellende, verlossing […]
 • Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 80 van de H.C.
  Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 80 van de Heidelbergse catechismusLezen: Hebreeën 10 : 1 – 18 Er worden vaak drie argumenten genoemd tegen antwoord 80: we zijn nu verdraagzamer dan toen; christenen (rooms-katholiek en protestant) hebben elkaar nodig; antwoord 80 berust op een misverstand.Hoofdaccent in deze preek is het positieve: […]
 • Digitale Sing-Out 8 augustus 2020
  Vanwege het coronavirus heeft de geplande Sing-In op eerste Pinksterdag helaas niet door kunnen gaan. Omdat zingen binnen de kerkelijke gemeente veel waarde heeft, hebben wij gezocht naar een alternatieve manier om toch met elkaar verbonden te zijn door het met elkaar zingen van liederen. Daarom willen wij DV 8 augustus om 19.15 uur een […]