Opgave test

Onderstaand het formulier voor opgave van de diensten. Wilt u hierbij a.u.b. rekening houden met de genoemde wijken per zondag? Dat geeft op de achtergrond meer overzicht.

D.V. Zondag 5 juli
Morgendienst: wijken 3 en 7
Middagdienst: wijken 4, 10 en 5

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer (optioneel)

  Welke wijk woont u?

  Welke dienst wilt u bezoeken?

  Met hoeveel personen wilt u komen? (Dit is zowel volwassenen als kinderen)

  Eventuele op-/aanmerkingen cq. vragen