Opgave test

Onderstaand het formulier voor opgave van de diensten. Wilt u hierbij a.u.b. rekening houden met de genoemde wijken per zondag? Dat geeft op de achtergrond meer overzicht.

D.V. Zondag 5 juli
Morgendienst: wijken 3 en 7
Middagdienst: wijken 4, 10 en 5

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Welke wijk woont u?

Welke dienst wilt u bezoeken?

Met hoeveel personen wilt u komen?

Eventuele op-/aanmerkingen cq. vragen