Werkblad bij de ochtenddienst van zondag 6 september (Oenenburgkerk)

De Schriftlezing is 2 Kronieken 30 : 1 – 12, de tekst is vers 8b: ‘Geef de HEERE de hand’.

Dat is ook het thema.

De punten:

  1. Van Wie de nodiging uitgaat;
  2. Wat die nodiging inhoudt;
  3. Wat die nodiging uitwerkt.

Vragen:

  1. Wat betekent de naam Hizkia?
  2. Wat betekent ‘de Heere vrezen’?
  3. Wat moesten de priesters en de Levieten met de tempel doen?
  4. Wat betekent het dat de HEERE Zijn hand naar jou uitsteekt? Hij wil jou…..
  5. Nemen alle mensen de uitnodiging van de Heere aan? Wat doe jij?
Categorie: Nieuws, Werkblad voor de kinderen