Stil moment voor Pasen

DV woensdag 17 april hopen we weer een bij elkaar te komen voor ‘Stil moment voor Pasen’  Komt u/kom jij ook? Het is fijn om samen als gemeente samen te zijn en stil te staan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Allen van harte welkom!namens de commissie SMvP

Categories: Nieuws